fbpx

Hướng Dẫn Khai Báo Hải Quan Hàng Xuất Khẩu Bằng Phần Mềm ECUS

Khai Báo Hải Quan Hàng Xuất Khẩu Bằng Phần Mềm ECUS (5)

Bài viết “8 bước khai báo hải quan hàng xuất khẩu bằng phần mềm ECUS” cung cấp thông tin chi tiết về quy trình khai báo hải quan hàng xuất khẩu bằng phần mềm ECUS tại Việt Nam. Bài viết trình bày 8 bước cụ thể từ việc tạo thông tin khai báo đến truyền tờ khai hải quan xuất khẩu và nhận kết quả phân luồng. Các thông tin được đưa ra rất chi tiết và dễ hiểu, giúp người đọc có thể hiểu rõ hơn về quy trình khai báo hải quan hàng xuất khẩu tại Việt Nam.

Trước khi đi vào chi tiết các bước khai thuế hải quan thì cùng chúng tôi đi tìm hiểu về Tờ khai hải quan xuất khẩu là gì nhé?

Tờ khai hải quan xuất khẩu là gì?

Tờ khai hải quan xuất khẩu là một tài liệu quan trọng được sử dụng trong quá trình xuất khẩu hàng hóa. Đây là một loại biểu mẫu điện tử do cơ quan Hải quan cung cấp và được doanh nghiệp hoặc người xuất khẩu điền đầy đủ các thông tin liên quan đến hàng hóa, bao gồm thông tin về nguồn gốc, loại hàng, giá trị, số lượng và các loại thuế phải nộp. 

Tờ khai hải quan xuất khẩu cũng chứa các thông tin về đơn vị vận chuyển, tàu và cảng xuất khẩu. Tài liệu này cần phải được điền đầy đủ và chính xác để đảm bảo thủ tục xuất khẩu được diễn ra thuận lợi và đúng quy định pháp luật. Sau khi hoàn thành tờ khai hải quan xuất khẩu, người xuất khẩu phải đăng ký với cơ quan Hải quan để được chấp thuận và thực hiện các thủ tục thông quan hàng hóa.

Tờ khai hải quan xuất khẩu bao gồm những gì?

Tờ khai hải quan xuất khẩu là một biểu mẫu được sử dụng để khai báo thông tin liên quan đến lô hàng xuất khẩu. Thông tin này bao gồm:

 • Đơn vị hải quan cửa khẩu: Đây là đơn vị hải quan ở cửa khẩu xuất khẩu, nơi mà hàng hóa sẽ được kiểm tra và xử lý hải quan trước khi rời khỏi đất nước.
 • Công ty xuất khẩu, công ty nhập khẩu: Đây là thông tin về các công ty liên quan đến lô hàng xuất khẩu, bao gồm tên, địa chỉ và thông tin liên lạc.
 • Phương thức, phương tiện vận chuyển hàng hóa xuất khẩu: Đây là thông tin về phương thức và phương tiện vận chuyển hàng hóa xuất khẩu, bao gồm tên, số đăng ký, loại và khối lượng.
 • Tên hàng, khối lượng, trị giá hàng hóa xuất khẩu: Đây là thông tin chi tiết về hàng hóa xuất khẩu, bao gồm tên, số lượng, khối lượng và trị giá.
 • Nghĩa vụ thuế (nếu có, bao gồm: thuế xuất khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường, thuế VAT): Đây là các nghĩa vụ thuế liên quan đến lô hàng xuất khẩu, bao gồm các loại thuế được áp dụng cho lô hàng này.
 • Các chỉ thị của hải quan đối với lô hàng xuất khẩu: Đây là các yêu cầu đặc biệt hoặc chỉ thị mà hải quan yêu cầu để xử lý lô hàng xuất khẩu này.

|| ĐỌC THÊM: Hướng dẫn sửa lỗi không gõ được Tiếng Việt có dấu trên phần mềm ECUS

Cách khai báo hải quan cho hàng xuất khẩu bằng phần mềm ECUS

Khai báo hải quan cho hàng xuất khẩu gồm 8 bước sau đây:

Bước 1: Đăng nhập và truy cập phần mềm Ecus

Sau khi đăng nhập và truy cập được phần mềm Ecus, nhấn chọn mục “Hệ thống” trên menu và chọn “Chọn doanh nghiệp xuất nhập khẩu”. Nhập đầy đủ thông tin về tài khoản khai báo và nhấn nút “Chọn”.

Bước 2: Thiết lập hệ thống

Thiết lập các thông số cần thiết để kết nối đến hệ thống hải quan. Chọn “Hệ thống -> Thiết lập thông số khai báo VNACCS -> Nhập thông tin -> Ghi -> Kiểm tra kết nối”.

Bước 3: Khởi tạo tờ khai xuất khẩu

Chọn “Tờ khai hải quan -> Đăng ký mới tờ khai xuất khẩu (EDA)” để đăng ký tờ khai xuất khẩu.

Bước 4: Điền thông tin vào tab thông tin chung

Khi nhập liệu, màn hình sẽ hiển thị “Hướng dẫn nhập liệu” ở phía dưới góc trái của tờ khai. Nhập đầy đủ thông tin cho các tiêu chí cần thiết.

Các thông tin ban đầu trong tờ khai hải quan xuất khẩu bao gồm:

 • Mã loại hình: ghi mã loại hình xuất khẩu của doanh nghiệp.
 • Cơ quan hải quan: chọn đơn vị hải quan khai báo.
 • Mã bộ phận xử lý: chọn mã bộ phận xử lý để chỉ rõ tờ khai được gửi đến bộ phận, cấp đội thủ tục nào của chi cục hải quan đã chọn ở mục cơ quan hải quan.
 • Mã hiệu phương thức vận chuyển: chọn mã hiệu phù hợp với hình thức vận chuyển hàng hóa như đường hàng không, đường biển, đường sắt,…

Thông tin về đơn vị xuất nhập khẩu trên tờ khai hải quan: 

Nhập thông tin của đơn vị xuất khẩu, đối tác nhập khẩu, đại lý làm thủ tục hải quan hoặc người ủy thác.

Thông tin vận đơn của tờ khai hải quan: 

Nhập đầy đủ các thông tin về vận chuyển hàng hóa. Nhập số vận đơn, số lượng kiện, tổng trọng lượng hàng hóa, mã địa điểm lưu kho hàng chờ thông quan dự kiến, địa điểm nhận hàng cuối cùng, địa điểm xếp

Trong ô vận đơn:

 • Số vận đơn: nhập số vận đơn của lô hàng.
 • Số lượng kiện: nhập số lượng kiện hàng hóa trong lô hàng.
 • Tổng trọng lượng hàng hóa (gross weight): nhập tổng trọng lượng hàng hóa cùng với đơn vị tính trọng lượng (ví dụ: kg).
 • Mã địa điểm lưu kho hàng chờ thông quan dự kiến: nhập mã địa điểm lưu kho hàng chờ thông quan dự kiến cho lô hàng.
 • Địa điểm nhận hàng cuối cùng: nhập địa điểm cuối cùng nhận hàng hóa.
 • Địa điểm xếp hàng (port of loading): nhập địa điểm xếp hàng hóa (ví dụ: cảng).
 • Phương tiện vận chuyển: nhập phương tiện vận chuyển của lô hàng tùy theo phương thức vận chuyển đã chọn ở trên (ví dụ: tàu biển, máy bay, xe tải, v.v.).
 • Ngày hàng đi dự kiến: nhập ngày dự kiến phương tiện khởi hành đi.

Thông tin hóa đơn của lô hàng xuất khẩu:

 • Phân loại hình thức hóa đơn: chọn phân loại hình thức hóa đơn (ví dụ: phiếu xuất kho, hóa đơn thương mại, v.v.).
 • Số hóa đơn: nhập số hóa đơn của lô hàng.
 • Ngày phát hành: nhập ngày phát hành hóa đơn.
 • Mã phân loại hóa đơn:

+ A: giá hóa đơn cho hàng hóa phải trả tiền.

+ B: giá hóa đơn cho hàng hóa không phải trả tiền.

+ C: giá hóa đơn cho hàng hóa bao gồm phải trả tiền và không phải trả tiền.

+ D: các trường hợp khác.

 • Phương thức thanh toán: điền hình thức thanh toán đã ký kết.
 • Điều kiện giá hóa đơn: chọn điều kiện giao hàng (ví dụ: FOB, CIF, v.v.).
 • Mã đồng tiền của hóa đơn: chọn mã đồng tiền theo hóa đơn.

Thông tin Thuế và Bảo lãnh trên tờ khai hải quan:

 • Người nộp thuế có thể là người xuất khẩu hoặc đại lý khai hải quan.
 • Mã xác định thời hạn nộp thuế được nhập vào thông tin bảo lãnh thuế và hình thức nộp thuế của người khai hải quan, tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể.

+ Người khai phải xác định mã loại hình thức nộp thuế. Nếu có bảo lãnh thuế, họ phải chọn loại hình bảo lãnh và nhập đầy đủ thông tin đăng ký bảo lãnh, bao gồm mã ngân hàng bảo lãnh, năm đăng ký, ký hiệu chứng từ và số chứng từ. Nếu không có bảo lãnh, người khai phải chọn mã “D” để nộp thuế ngay hoặc khi khai báo sửa đổi bổ sung để được cấp phép thông quan sau khi thực hiện quy trình tạm giải phóng hàng.

+ Phần Thông tin vận chuyển áp dụng cho các doanh nghiệp sản xuất, gia công, xuất khẩu, chế xuất hoặc các doanh nghiệp ưu tiên, đưa hàng vào kho bảo thuế và khai báo vận chuyển đính kèm tờ khai. Thông tin vận chuyển phải được nhập đầy đủ, bao gồm ngày khởi hành, địa điểm trung chuyển và ngày đến địa điểm trung chuyển nếu có, địa điểm đích và ngày đến địa điểm đích.

Phần thông tin vận chuyển:

Phần Thông tin vận chuyển hàng hóa trong ô Vận đơn bao gồm: số vận đơn, số lượng kiện hàng hóa, tổng trọng lượng hàng hóa kèm đơn vị tính, mã địa điểm lưu kho hàng chờ thông quan dự kiến, địa điểm nhận hàng cuối cùng, địa điểm xếp hàng (port of loading), phương tiện vận chuyển của lô hàng, ngày hàng đi dự kiến.

Thông tin hóa đơn của lô hàng xuất khẩu gồm: phân loại hình thức hóa đơn, số hóa đơn, ngày phát hành, mã phân loại hóa đơn, phương thức thanh toán, điều kiện giá hóa đơn, mã đồng tiền của hóa đơn.

Bước 5: Nhập thông tin vào mục “Thông tin container” 

Nhập thông tin vào mục “Thông tin container” bao gồm địa điểm xếp hàng và danh sách container. Mỗi tờ khai xuất có thể nhập tối đa 50 số container khác nhau.

Bước 6: Điền thông tin vào mục “Danh sách hàng”

Điền đầy đủ và chính xác thông tin vào mục “Danh sách hàng” bao gồm tên hàng, nhãn hiệu hàng hóa, model, mã HS, xuất xứ, khối lượng, đơn vị tính, đơn giá hóa đơn, mã biểu thuế xuất khẩu, thuế suất VAT và các loại thuế suất khác (nếu có). Ô “Trị giá tính thuế” và ô “TS XK (%)” được để màu xám và không cần nhập liệu do hệ thống của Hải quan sẽ tự động tính toán và trả về. Tuy nhiên, trong một số trường hợp đặc biệt, người khai vẫn có thể tự nhập Trị giá tính thuế và Thuế suất.

Bước 7: Truyền tờ khai hải quan xuất khẩu 

Truyền tờ khai hải quan xuất khẩu bằng cách đăng nhập vào chữ ký số của công ty và khai trước thông tin tờ khai (EDA). Nhận về số tờ khai và thông tin tờ khai sau khi kiểm tra chính xác các thông tin trên tờ khai điện tử. Đăng ký chính thức tờ khai với cơ quan Hải quan bằng cách chọn mã nghiệp vụ “3. Khai chính thức tờ khai (EDC)”.

Bước 8: Nhận kết quả phân luồng, in ra tờ khai hải quan xuất khẩu. 

Sau khi khai báo thành công, tờ khai sẽ được đưa vào tiến hành các thủ tục thông quan hàng hóa. Tiếp tục nhấn vào chức năng “4. Lấy kết quả phân luồng, thông quan” để nhận được kết quả phân luồng, lệ phí hải quan, thông báo tiền thuế và chấp nhận thông quan của tờ khai. Sau đó, in ra tờ khai hải quan xuất khẩu.

|| ĐỌC THÊM: Các Lỗi Sử Dụng Chữ Ký Số (Token) Thường Gặp Khi Thực Hiện Kê Khai và Nộp Thuế Qua Mạng

Kết luận

Đó là toàn bộ quy trình khai báo hải quan hàng xuất khẩu. Hy vọng rằng sau bài viết này, bạn đã hiểu rõ hơn về quy trình này và có thể thực hiện thủ tục một cách chính xác và hiệu quả.

Nếu trong quá trình sử dụng phần mềm ECUS có vấn đề cần hỗ trợ bạn có thể liên hệ đơn vị hỗ trợ của nhà cung cấp phần mềm hoặc cũng có thể liên hệ cho BMPro, chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ giúp bạn giải quyết những lỗi căn bản. 

BMPro là công ty Dịch vụ IT cho doanh nghiệp thuộc đa lĩnh vực kinh doanh tại TPHCM, gồm: 

 • Công ty Logistic với gần 15 khách hàng
 • Công ty thiết kế, kiến trúc, nội thất với gần 10 khách hàng
 • Công ty Cơ khí, máy móc công nghiệp với 5 khách hàng
 • Công ty Mỹ phẩm, làm đẹp với 5 doanh nghiệp
 • Công ty Tư vấn, tài chính với 5 doanh nghiệp
 • và nhiều ngành khác như may mặc, bất động sản, quảng cáo,…

Một số Khách hàng tiêu biểu ngành Logistic 

 • CÔNG TY  TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ GIAO NHẬN PHƯƠNG NAM
 • CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GIAO NHẬN FOX
 • CÔNG TY TNHH LIÊN KẾT HOÀN HẢO
 • CÔNG TY TNHH PORTEVER SHIPPING VIỆT NAM
 • CÔNG TY TNHH RTG LOGISTICS 
 • WING INTERNATIONAL JOINT STOCK COMPANY
 • CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN QUỐC TẾ WRC

Nhằm mang đến giải pháp IT hiệu quả, tiết kiệm chi phí cho các doanh nghiệp LOGISTIC trong năm 2023, BMPro chúng tôi cho ra chương trình SỬ DỤNG THỬ 01 THÁNG MIỄN PHÍ cho tất cả các doanh nghiệp Logistic tại TP. Hồ Chí Minh.

Để tìm hiểu thêm thông tin về chương trình bạn có thể NHẤN VÀO ĐÂY để được tư vấn chương trình và báo giá miễn phí.

Chúng tôi trân trọng mọi sự quan tâm của bạn!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Nhận Tư Vấn

Để được tư vấn và hỗ trợ miễn phí về Dịch Vụ của BMPro, hãy điền vào mẫu dưới đây và chúng tôi sẽ liên lạc với bạn.